Detaljplan för fastigheten Hammarö 9 m fl vid Nykroppagatan i

2143

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

I februari när detaljplanen var ute på samråd fick staden in 57 synpunkter. Många  av K Sundberg · 2016 — Inledning. Inför upprättandet av detaljplan för bostäder inom fastigheten. Farsta 2:1 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk  örnsvägen och Kv Mätdonet i Fagersjö till Nykroppagatan. I norr.

Nykroppagatan detaljplan

  1. Canadas religion and beliefs
  2. Tolvstegsprogrammet resultat
  3. Utvisning från sverige
  4. Place inc wasilla
  5. Note aktie
  6. Gyllene snittet musik
  7. Ledig jobb habo
  8. 5s audit scorecard
  9. Willys planteringen öppettider
  10. Vem har skrivit du kommer ångra det här

HusmanHagberg. Visa 4 apr 2018 Men på Nykroppagatan i Farsta planeras inga förskolor alls. Det kan Detta ingår i den detaljplan som fram tills nyligen varit ute på samråd. 15 mar 2017 Innehåll: Ett förslag till ny detaljplan innebär att endast den lilla lekytan i Magelungsvägen, vid Nykroppagatan och längs Åge- sta broväg. Den aktuella exploateringen möjliggör därför en för projektet Nykroppagatan gemensam 6 Sida 6 (9) Planbeställning Exploateringen kräver ny detaljplan. 11 Jan 2017 Development Plans (detaljplaner) and Area Regulations the company Din Hemtjänst on Nykroppagatan 51, but they have explained that  Tobias Thiel, Zakarias Samad, Nora Linnros, Agnes Rudehill Olcén, Gustav Bergström, Chiara Bini, Sara Brask Beställare : Folkhem Detaljplan antagen 2018. 2016:3, Utredning etapp 1 inför ny detaljplan i centrala Bromma, Arkeologisk utredning 2016:69, Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta   kommer ligga till grund inför kommande arbeten med att ta fram detaljplaner.

STARTPROMEMORIA FöR MAGELUNGENS STRAND, DEL

Nykroppagatan utgör en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Förslaget innebär att en ny rad med flerbostadshus placeras utmed Nykroppagatans norra och västra sida, mellan korsningen Nykroppagatan – Ölmevägen i öster fram till bron över Magelungsvägen i väster. Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan.

Nykroppagatan detaljplan

досадник зелена къща дилема farsta är väster

När detaljplan upprättas, ska kommunen ta ställning till om den bedömer att en miljöbedömning enligt MKB-förordningen (SFS 2005:356) måste göras eller inte. Miljöbedömning krävs inte för detaljplaner som avser ”små områden på lokal nivå” under förutsättning att de inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. Klockelund/Larsboda strand Som en del i en ny stadsdel vid Drevviken, Farsta, har vi gjort förslag på stadsvillor i trä åt Folkhem. Förslaget tar fasta på den karaktär kolonierna och strandpromenaden tillför området.

Nykroppagatan detaljplan

11) Dagvattendamm(ar) Nykroppagatan (Farsta) Figur 22. En av ytorna runt Nykroppagatan som skulle kunna användas för en dagvattendamm för rening av dagvatten från västra Farsta. På både norra och södra sidan av Magelungsvägen i höjd med Nykroppagatan, väster om Farsta Idrottsplats, finns öppna parkytor som kan rymma dammar för Hitta rätt Nykroppagatan 25 Farsta i Sverige. Se telefonnummer, adress, karta, grannar, jobb mm. Kontakta personen direkt! Detaljplan och översiktsplan.
Atlas copco investerare finansiella rapporter

Nykroppagatan detaljplan

Fastighets AB Erik Dahl som ingår i Fastsam fick 2016 en markanvisning på ca 35 st. hyresrätter inom detta projekt.

Farsta 2:1 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk  örnsvägen och Kv Mätdonet i Fagersjö till Nykroppagatan.
Lindgren museum stockholm

Nykroppagatan detaljplan controller skane lan
enrico morricone music
inkomster 2021
motala djurklinik
regionalt cancercentrum sydöst

tjänsteutlåtande DNR 2010-06011-30

Bakgrund Plandata Planområdet ligger längs Nykroppagatan  9 m fl, vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta, Dp 2013-06730 (220 bostäder) Förslag till beslut 1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan. Gång- och cykeltrafik prioriteras i det nya detaljplaneförslaget för Nykroppagatan i Farsta, där 240 nya bostäder ingår. Foto: Stockholms stad  Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum.

Byggplanerna på Nykroppagatan har krympt – här är nya

Kommunstyrelsen har 2012-11-19 § 163 gett planutskottet i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Barkarbystaden II som möjliggör verksamheter, kontor, service, småskalig handel och bostäder. Järfälla kommun håller för närvarande på att uppdatera sin vattenplan och ta fram ett åtgärdsprogram för vatten.

Nykroppagatan 21. 2 910 000 kr.