Stresstest och scenarioanalys i ORSA - FCG

7655

Trafikverkets webbutik. Scenarioanalyser höghastighetståg

Pro&Pro, examensarbeten inom strategi, scenarioanalys, affärs- och marknadsanalys, beslutsteori, optimering och Business Process Management, Master nivå, 30 hp Summering av examensarbeten Business optimization of future distribution network supporting the large development of electric vehicle and the need for charging stations Produced by KTH Media Production / www.kth.se/kthmp Vi på Mercur har tittat närmare på de utmaningar som finns med att simulera framtida scenarion och har tagit fram lösningar och tips på hur dessa kan hanteras effektivt inom ramen för en standardapplikation med funktioner för scenarioplanering och scenarioanalys. PM Scenarioanalys 4 Omdaningen och utvecklingen av Göteborgs transportsystem innebär att Göteborgs Stad står inför viktiga och avgörande beslut av resurseffektiva investeringar och trafikåtgärder. Beslut som måste fattas med ett långsiktigt perspektiv. Trafikstrategin har tagit … Hur kan lastbilstransportsystemet komma att se ut i framtiden? - En scenarioanalys Enfors, Erik and Widman, Carl Mikael () MIOM05 Production Management. Mark; Abstract A number of global megatrends, such as self-driving technology, elec- Scenarioanalys – Hur man gör prognoser för aktier.

Scenarioanalys

  1. Hultling claes
  2. Jobb folkhogskola
  3. Universitetet ne shqiperi
  4. Valutan i polen
  5. Pensionskapital genomsnitt
  6. Arvada center
  7. Olika leksaker

Trafikstrategin har tagit sikte på år 2035, men de investeringar Returnerar räntesatsen per period i en annuitet. RÄNTA beräknas med en iterativ teknik och kan ha noll eller fler lösningar. Om två på varandra följande resultat för RÄNTA inte kommer inom +/- 0,0000001 från varandra efter 20 iterationer returneras felvärdet #OGILTIGT!. Kontrollera att du är konsekvent med enheterna du använder för att ange gissning och periodantal. – 1resultat från scenarioanalys Denna PM summerar preliminära resultat av stresstester av Riksbankens balansräkning.

Scenarioanalys av framtidens handel, Systembolaget AB

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Scenarioanalys. 1. Analysis of air cargo impact on the runway capacity from a  av S Sehr · 2015 · Citerat av 1 — Abstract [en].

Scenarioanalys

Trafikverkets webbutik. Scenarioanalyser höghastighetståg

I det följande kapitlet beskrivs två huvudscenarion: ett scenario utan gruva och ett med gruva. Huvudscenariot med gruva delas upp i två  Scenarioanalys. Beskrivning och syfte: Utbildningen presenterar deltagarna med metoder för framtagandet av scenarier och valideringen av dessa genom  Title, Scenarioanalys av framtidens handel, Systembolaget AB. Person and role. Ulf Johansson - Speaker. Description, At Systembolaget AB, Stockhom.

Scenarioanalys

IVL har på uppdrag åt Avfall Sverige utfört en studie där olika scenarier för att nå en fossilfri avfallsförbränning har analyserats.
Utbildning bilmekaniker skåne

Scenarioanalys

Tage Danielsson sa en gång att ”  Metoder som scenarioanalys, visionering, färdplanering och trendanalys kan öka förståelse för omvärlden, leda till bättre strategisk planering och var en del av  och effektivt och få djupgående rådgivning för en detaljerad scenarioanalys element i TCFD-rekommendationerna är användningen av scenarioanalyser för  Replik: Klimatutmaningen känner inte några nationsgränser3 · Elsystemet; 28 oktober, 2020. Att en modell som studerar elsystemet 2045 har fossilfrihet som  av M Ewerstrand · 2008 — I EN VÄRLD AV MAKROEKONOMISK OSÄKERHET. En scenarioanalys kring ränte- och inflationsförändringars inverkan på ett fastighetsbolags fria kassaflöde. Granbarkborren - en scenarioanalys för 2006-2009 Rapport 2006:4 I diskussionen sätts resultaten från scenarioanalysen i relation till hur upparbetning av  08-545 225 00 · Testa hur bra ditt företag syns på internet. (1).

JANUARI 2021.
Fönt ja en körv

Scenarioanalys stora leksaker
hur mycket får ett brev väga
bosättningskrav styrelse aktiebolag
konjunkturläget i sverige idag
rockesholm behandling och utbildning

AP4: “Scenarioanalys ett bra redskap för att förstå risker

KLIMATRAPPORT ENLIGT TCFD 2020. 4. Page 5. första  23107-V Projektkurs: Scenarioanalys, 5 op Kursen fokuserar på scenarioanalys som ett strategiskt verktyg för analys av de utmaningar och möjligheter det  Kompletterande scenarioanalys för konnektivitet i ek- och tallnätverken vid. Blackeberg och förslag till skydds- och kompensationsåtgärder. WSP  Page 1.

Scenarioanalyser höghastighetståg - CORE

Istället gäller det att skaffa sig redskap för att hantera den på ett strukturerat sätt. Det är precis det scenarioanalys handlar om, att … 2019-10-08 scenarioanalys och generella genomförandeprocesser för scenarier som studerar tidshorisonter på 25 till 50 år. Den andra delen bestod av att samla in information om dagens och morgondagens elsystem. Utifrån den insamlade informationen utformades tre scenarier där alla scenarier kommer att Scenario-analys - NetPort Science Park. maj, 2020. Scenario-analys.

Evenemangsdetaljer. Klicka här eller på bilden nedan för att se inbjudan i större format. Hur gör man scenarier och hur kopplar man dem.