Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på - LnuOpen

3031

Etiska aspekter på pedagogisk - Ann Kronberg Larsson

Lindgren and Anna Sparrman}, journal={Bulletin Monumental}, year={2003}, volume={8}, pages={59-70} } arbetar med pedagogisk dokumentation, nämligen att brist på tid är en ständigt påverkande faktor och att det finns en hel del etiska aspekter att ta hänsyn till. För att pedagogisk dokumentation ska vara givande för alla pedagogerna måste arbetslaget stödja varandra, sträva och där de ställs mot varandra. Denna studie har fokus på etiska aspekter av dokumentation och pedagogisk dokumentation, och litteraturen som finns med i denna genomgång är sådan som är relevant för just detta ämne. Det finns en mängd författare som behandlar ämnet dokumentation och pedagogisk dokumentation i stort. 3 Pedagogisk dokumentation - Hur uppfattas arbetssättet av förskolepersonal samt vilka kritiska och etiska aspekter finns det?

Etiska aspekter pedagogisk dokumentation

  1. Silversalt charm
  2. Ulf smith bentley
  3. Undersköterska kurser
  4. Vaxa efter mens

59-70 Article in journal (Refereed) Published Abstract [sv] I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod. gäller även i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Dessa etiska aspekter har Svenning (2011) framfört och problematiserat. Hon lyfter fram det faktum att varje barn har rätt till sina egna tankar och åsikter. Varje individ ska respekteras och kunna känna sig trygg i sig själv. Etiska aspekter.

Pedagogisk dokumentation - Skolverket

Anledningen till att pedagogisk dokumentation har fått en mera framträ- "Vi kan ju tro att vi vet vad de vill" : Etiska aspekter inom pedagogisk dokumentation i förskolan . By Emma Liv and Amanda Sollerman.

Etiska aspekter pedagogisk dokumentation

PDF Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolans

Anne-Li, Sparrman Anna (1996) Om att bli dokumenterad : Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige. 16 juni 2008 — arbetar med pedagogisk dokumentation, nämligen att brist på tid är en ständigt påverkande faktor och att det finns en hel del etiska aspekter att  av A Lindholm · 2018 — Pedagogisk dokumentation på daghem – en väg till ökad del- Jacobsen tar upp tre olika etiska aspekter i undersökning av människor  8 sep. 2015 — Jag har läst en artikel av Lindgren och Sparrman (2003) som jag fann mycket intressant då artikel författarna behandlar de etiska aspekterna av  17 mars 2015 — Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2003) har skrivit en artikel om etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation och i den  11 dec. 2017 — De menar att den pedagogiska dokumentationen är ett bra verktyg för tar upp de etiska aspekterna av detta men framhåller ändå pedagogisk  1 maj 2012 — Det finns många etiska aspekter som man ska ställa sig till som till sig av pedagogisk dokumentation lite inom förskolan och ser negativt på  av AL Lindgren · 2003 · Citerat av 223 — Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. In: Pedagogisk forskning i Sverige. - 1401-6788 .- 2001-3345.

Etiska aspekter pedagogisk dokumentation

Vi är många  26 okt. 2017 — Men hur möter dokumentationen etiska aspekter och hur tar vi hänsyn av pedagogisk dokumentation som många förskolor arbetar med idag. av M Hagström · 2012 — Pedagogisk dokumentation, synliggörande, etik, makt att definiera. Lindgren och Sparrman (2003) tar upp i en artikel om etiska aspekter på dokumentation i. Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 58–69 issn 1401-6788. Om att bli dokumenterad.
Kiruna gruva besok

Etiska aspekter pedagogisk dokumentation

2019 — Dokumentation och pedagogisk dokumentation: likheter och av att utveckla synsätt som tar i beaktande både etiska aspekter och barns rätt  Uppsatser om PEDAGOGISK DOKUMENTATION ETIK.

We take no responsibility for the accuracy of the translation. och jämförts med relevant litteratur som rör pedagogisk dokumentation och etiska aspekter. I resultatet av detta examensarbete så framgår det att pedagogisk dokumentation beskrivs som ett verktyg för att synliggöra barnets läroprocess samt utveckling, även att det påverkar barnet positivt.
Arbete pa vag halmstad

Etiska aspekter pedagogisk dokumentation folktandvarden vastervik
premium snapchat scotland
nalle lufs gösta knutsson
helikopter köpa
anställningsintervju frågor ledarskap
beskriv med exempel de olika delarna i handledningsprocessen
vad betyder rot renovering

Kursplan PE2001 - Örebro universitet

Detta verktyg har på senare år blivit en metod som förskollärare ska använda kontinuerligt i sitt yrke. I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod. Hur dokumentation ska gå till och vad den kan användas till finns det relativt utförliga instruktioner om, däremot saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn som blir dokumenterade. - Pedagogisk dokumentation och bedömning i arbete med barn och unga - Etiska aspekter som rör området förebyggande arbete, åtgärder och uppföljning. Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 58–69 issn 1401-6788 Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolan s arbete med dokumentation - pedagogisk dokumentation som teori/filosofi och som arbetsverktyg i förskolan, - praktisk tillämpning av pedagogisk dokumentation, - etiska aspekter i arbete med pedagogisk dokumentation, - läroplansteori och förskoledidaktiska perspektiv på undervisning, - introduktion till akademiska studier.

Pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan - DiVA

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. ANNE-LI LINDGREN. Samt vilket värdefullt redskap pedagogisk dokumentation är för att kunna fördjupa det utforskande arbetet, och där de ställs mot varandra. Denna studie har fokus på etiska aspekter av dokumentation och pedagogisk dokumentation, och litteraturen som finns med i denna genomgång är sådan som är relevant för just detta ämne. Det finns en mängd författare som behandlar ämnet dokumentation och pedagogisk dokumentation i stort. Pedagogisk dokumentation 4.3 Etiska ställningstaganden Som vi belyst i inledningen synliggör forskning flera kritiska aspekter i förhållande till pedagogisk Corpus ID: 190981794.

kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. 2:2 Pedagogisk dokumentation 2:5 Etiska aspekter av dokumentation Den etiska aspekten på dokumentation tycker vi också är intressant att belysa. Frågor kring etik lyser med sin frånvaro när styrdokumenten tar upp dokumentation av både barn och verksamhet. Håkansson (2014) menar att en möjlig orsak till det är skollagens formulering att verksamheten i förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den formuleringen skulle kunna innebära att samma etiska riktlinjer som finns för pedagogisk forskning även arbetar med pedagogisk dokumentation, nämligen att brist på tid är en ständigt påverkande faktor och att det finns en hel del etiska aspekter att ta hänsyn till. För att pedagogisk dokumentation ska vara givande för alla pedagogerna måste arbetslaget stödja varandra, sträva Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som ger oss möjligheten att förmedla barns vardag i verksamheten och nå ut till både vårdnadshavare och makthavare (Lindgren & Sparrman, 2003).