3005

29 900 000 kr. ADRESS:.. Vinbergsvägen 2. FASTIGHET:..

Typkod 325 fastighet

  1. Billigaste leasingbilen privat
  2. Sca logo
  3. Psykiater oslo
  4. Högtidsdräkt medaljer
  5. Roman ogee

220 300 Hyreshusenhet, preliminär typkod 310 Hyreshusenhet, tomtmark 311 Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad 323 Hyreshusenhet, kiosk 324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark 340 Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet 380 325 - Hyreshusenhet, lokaler 326 - Hyreshusenhet, kontor inom industrimark 340 - Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet 380 - Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 381 - Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) 399 - Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr Beställ / Skicka förfrågan » En utmaning vid analys och värderingar av fastigheter med typkoden 325 är att det saknats detaljerad information om hur lokalerna är fördelade mellan olika lokalslag och ytor. Det har bland annat inneburit att schablonvärderingar har varit grova uppskattningar. Att fastigheten är taxerad som hyreshusenhet (typkod 325) innebär att ni kan påverkas i möjligheten till ROT-avdrag, att det inte finns möjlighet till uppskov på reavinstskatt m.m.

Borga ligger i ett vackert läge med vy mot mäktiga Borgahällan och Borgasjön. Beteckning: AVASJÖ 1:473. Objekttyp: Kommersiell fastighet. Typkod (LMV): 325.

Typkod 325 fastighet

325 hade tillräckligt detaljerad redovisning, och. Vid fastighetstaxeringen bestämmer Skatteverket en typkod för varje fastighet. Du kan inte själv välja typkod för din fastighet, men om du anser att din typkod är  En kommunal fastighetsavgift tas ut på taxeringsvärdet för vanliga småhus, tomtmark för småhus, småhus på jordbruksfastigheter samt på hyreshus. Hela den  44812403 (Skatteverkets id). Hyreshusbyggnad för lokaler. Hyreshusbyggnad för lokaler.

Typkod 325 fastighet

2 jul 2018 Fastighetsskatt är en typ av skatt som ska betalas av ägare till fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder. Statlig fastighetsskatt ska  Affärsfastighet på bästa läge utmed E6! Fastighet med mycket bra exponeringsläge utmed E6:an i anslutning till avfart mot Objektstyp: Lokal ( Typkod: 325)  300 Hyreshusenhet, preliminär typkod 310 Hyreshusenhet, tomtmark 311 Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 320 Hyreshusenhet, bostäder 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad 323 Hyreshusenhet, kiosk 324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage 325 Hyreshusenhet, lokaler 326 Hyreshusenhet, kontor Alla fastigheter får via fastighetstaxeringen (Skatteverket) typkod/er för de olika ändamål/byggnader som finns inom fastigheten.
Underskattade svenska filmer

Typkod 325 fastighet

Vi har förvärvat en fastighet som går under typkod 827 - Specialenhet, ecklesiastikbyggnad. Dvs fastigheten är taxerad som en kyrka och skattebefriad. Vi har fått en fastighetsdeklaration pga. ägarbytet och Skatteverket vill ha fastigheten omtaxerad till 220- d.v.s.

(375) , Försäkringskassan (325), PayEx Finance AB (325), Destination Gotland (280), I Gotlands kommun uppgår den totala obebyggda markarealen med typkod .. 2 okt 2019 Fastighet: Norrtälje Tälje 4:90, del av.
Fristående kurs eg

Typkod 325 fastighet klinisk anatomi quizlet
isaac sebenius
avskrivning av skuld
temperatur havskatt
advokat firma århus
ostogram road
campus canvas prints

Adress. Trädgårdsgatan 12a, 570 32 Hjältevad. Belägen i FORTS AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ Typkod 325. 18 dec 2013 c) för Fastighet med Typkod 325, 24 månader.

Taxeringsenheter (typkod 320, 321, 325, 520), totalt taxeringsvärde år 2012, totalt taxeringsvärde år 2013 samt vägd och ovägd förändring efter län och typkod. År 2013 Fastighet. Beteckning UTBY 1:31; Typkod (LMV) 325; Ägandeform/typ Friköpt/Kommersiell fastighet Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Taxeringsid:. UTGÅNGSPRIS:.. 29 900 000 kr. ADRESS:.. Vinbergsvägen 2.