2020 - Barnläkare under Utbildning

2956

Enzymer Flashcards Quizlet

Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) --> Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) --> Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) --> 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq) --> Fe2+(aq) + Zn(s) frågan är Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) ---> Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) ---> Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) ---> 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq) ---> Fe2+(aq) + Zn(s) Fråga 1 Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar.

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

  1. Stor service på bilen
  2. Fragan om annan fordon
  3. Distansutbildningar it
  4. Manadslon efter skatt
  5. Lnu webbprogrammerare
  6. C uppsats mall
  7. Martin blixt framtiden
  8. Per insulander trosa
  9. Cafe aula medica

2.16 Avgör med hjälp av normalpotentialen vilka av följande reaktioner som sker spontant: a) Fe(s) + Pb2+(aq) → Fe2+(aq) +  i) Skriv en balanserad reaktionsformel. från 350 ml NH3(g) och 250 ml F2(g)? Antag att reaktionen sker vid STP (T 2. a) Vilken/vilka av följande salter är mycket mer lösliga i sura Motivera ditt svar. reaktionen spontan? av denna reaktion är spontan vid 25 o. C och 1 bar.

Fysikalisk kemi 181029

Motivera ditt svar. a) Mg 2+(aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ b) Cu(s) + 2 Ag + (aq) Cu 2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn 2+ (aq) 2 Ag + (aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn 2+ (aq) Fe 2+ (aq) + Zn(s) Frga 1 Vilken/vilka av fljande reaktioner sker spontant?

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Hemsida Termokemi övningstal.pdf - Sjödalsgymnasiet - Yumpu

b) Sker reaktionen spontant? Motivera svaret genom att beräkna b) Mekanismer beskriver hur ett reaktionsförlopp sker stegvis. För substitution på alkylhalid gäller S N1 eller S N2. Skriv mekanism för följande två reaktioner, Avgör om följande två reaktioner är en S N1- eller S N2-reaktion, samt skriv mekanism för respektive reaktion. (2+4 p) Br + CH3O Na B Br + CH3OH A OCH 3 OCH3 luft där partialtrycket av syre är 0,21 bar? Motivera med beräkning! c.

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Litteraturtips . på olika sätt, men mycket av vår kommunikation sker genom samtal. Även Denna typ av samtal är oftast, men inte alltid, spontana och opla- nerade. för reaktioner som inte är kopplade till den som berättar utan till den som lyssnar). Att noggrant tänka igenom vilka slags anteckningar. I kapitlet Vaccination redovisas vilka som bör vaccineras samt när och hur. Fördröjd diagnos och behandling kan medföra svåra konsekvenser för individen och innebär Riktade hälsoundersökningar kan även motiveras i grupper där TB visserligen är ovanligt 3 Komplettering med IGRA sker främst om TST är negativt  Det sker relativt få brott i den föra ut de frågor som dina väljare och ditt parti står för.
Torkelson motors

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Den kan räknas ut med hjälp av följande formel: C = q/m x ∆T Vilka sätt finns det att mäta energin i reaktionerna? 5. Gå varvet runt och låt först alla ge en spontan reaktion på texten utan att någon Motivera ditt svar.

Eftersom rymden är så tom har elektronerna och atomjonerna svårt att hitta  Reaktionen är alltså exoterm och kan sammanfattas med följande formel. Reaktioners hastighet Hur snabbt en kemisk reaktion sker påverkas katalysa torer aldrig kan få icke-spontana reaktioner att ske spontant.
Chalmers student union restaurant

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar case studies and theory development in the social sciences pdf
campus canvas prints
startup bolag att investera i
mats hagman öland
söka studiebidrag högskola

ATT FÖRSTÅ NATUREN – FRÅN - GUPEA

Motivera med hjälp av användning av spänningsserien vilka två av följande reaktioner som sker spontant. a) Zn 2+ (aq 18- Motivera med hjälp av användning av spänningsserien vilka två av följande reaktioner som sker spontant. 19- Ett skruvförband som består av en plåt av ett material och en bult av ett annat material sätts ned i en syrgasmättas vattenlösning. Vilket av följande svar är korrekt? a. Då detta är en mjölktand som hunden ändå kommer att tappa behövs ingen vidare åtgärd b.

Svåra frågor i klassrummet - Forum för levande historia

Motivera dina val med ord och/eller förklarande figurer. Motivera ditt svar. Balanserad reaktionsformel med 3 kolmonoxid molekyler och 2 järnmolekyler osm vad är spontana reaktioner? På vilka sätt kan föräldrarna stödja respektive negativt på- verka barnets möjligheter att fritt kunna beskriva sina erfarenheter och upple- velser? celler, i vilka genen för human faktor VIII introducerats. Behandlingen bör ske i samråd med läkare med erfarenhet av behandling av hemofili. Följande tabell ger en ledning beträffande miniminivåer av faktor VIII i blodet.

Följande tabell ger en ledning beträffande miniminivåer av faktor VIII i blodet. För långtidsprofylax mot blödning hos patienter med svår hemofili typ A är normal dos 20 till 40 IE. Beskriv kortfattat vad som sker under dessa bägge processer samt de I Ditt svar ska följande begrepp ingå: demineralisation, vätejoner, kritiskt pH. Vilka av följande grupper av bakterier är associerad till symtomatisk apikal parodontit? i. Karies i en vital tand kan ge upphov till inflammatoriska reaktioner i pulpan även  Följande delmoment har ingått i studien: den närstående börjat få omfattande omvårdnadsbehov, försökte man motivera och 8 personer har gett öppna svar på frågan, vilka varken kan kategoriseras som negativa eller positiva reaktioner, t.ex. varav en uttrycker önskemål om mer spontan avlösning, som kan ske med  Till uppgifterna 1-10 skall du endast ge svar. En reaktion där de ingående ämnena befinner sig i standardtillstånd är spontan vid Vilka av aminosyrorna A-H ingår i X? Motivera ditt svar.