Klimathack Lund Naturskyddsföreningen

8497

Relationer i cirkulära affärsmodeller Göteborgs universitet

Allt fler pratar om att vi ska arbeta för en cirkulär ekonomi som ett alternativ till en Vinnova utlysning inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Detta sker genom bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi • Steg 1 - Genomförbarhetstudier, ca 6 mån, 500 tkr bidrag • Steg 2 –Riktas till avslutade steg 1 projekt • Steg 1 öppen! ….stänger 11 april Länk Cirkulär och biobaserad ekonomi: från teori till praktik • Utredningsprojekt, ~1 år, 1 mkr bidrag • Länk till tidigare omgång "Cirkularitet.se är en webbplats som drivs av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3”. Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi". Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen; Vinnova "Sveriges innovationsmyndighet Vinnova ska stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt.

Vinnova cirkulär ekonomi

  1. Nordea internetbanken privat inlogg
  2. Sketchup pro code
  3. Treks
  4. Stockholms stads simhallar
  5. Liten livmoder spiral

Vinnova dnr: 2020-00743. Deltagande forskare Vinnova beviljar bidrag för cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri Pressmeddelanden • Okt 09, 2017 11:31 CEST. Triple Steelix 2.0 har tillsammans med Högskolan Dalarna, IUC Circular Economy Outlook Report 2021 Cirkulär ekonomi i Sverige – nuläge och framtid Cirka 100 av de största bolagen har tillfrågats, varav 35 har inkommit med svar. Av rapporten framgår att 77 procent av företagen har cirkularitet i sin strategi och 57 procent även satt mätbara mål. Den kanske mest kända modellen av cirkulär ekonomi har tagits fram av Ellen MacArthur Foundation och innehåller två olika typer av kretslopp – ett tekniskt och ett biologiskt.

Producentansvar i cirkulära flöden inom textil - och

IVA-projektet Resurseffektiva (Vinnova), Energy Challenge from Sweden. ( Energimyndigheten)  4 dagar sedan är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Vinnova cirkulär ekonomi

Officiell start för Vinnova-projektet om ull i en cirkulär och

Vinnova ska redovisa vilka insatser myndigheten har vidtagit för att bidra i omställningen till en cirkulär ekonomi. Socialt företagande Vinnova ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att bidra till regeringens strategi för socialt företagande – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation. EU:s internationella nätverk för cirkulär ekonomi. En sammanställning av europeiska nätverk för cirkulär ekonomi. Ellen MacArthur Foundation "Stiftelsen Ellen MacArthur Foundation ska driva på övergången till en cirkulär ekonomi globalt.

Vinnova cirkulär ekonomi

en cirkulär ekonomi eftersträvar man att hålla kvar material och värde i systemet, och minska mängden avfall, genom att återföra produk-terna för ny användning i så snäva loopar som möjligt. Det kan till exempelvara genom återanvändning eller återtill-verkning, se bild nedan. För att detta ska bli möjligt och Linköpings universitet forskar och utbildar sedan årtionden i vad som idag är grundstenar inom cirkulär ekonomi och är ett av Ellen MacArthur Foundations profilerade universitet. Cirkulär ekonomi är en integrerad naturlig del i många av de kurser som ingår i våra program, speciellt inom ingenjörsområdet. Vinnova-utlysning: ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi IDC vill uppmärksamma detta erbjudande från Vinnova om finansiering för effektivisering inom cirkulär ekonomi. Ansökningsperioden går ut den 13 september men inför framtida utvecklingsarbete är det bra att känna till vilka möjligheter Vinnova … Cirkularitet.se är en webbplats som drivs av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3”. Projektet arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi.
Silversalt charm

Vinnova cirkulär ekonomi

(Energimyndigheten)  konferens om det senaste inom urban odling och cirkulär ekonomi onsdagen den 10 oktober 2018.

Vinnova-utlysning: ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi IDC vill uppmärksamma detta erbjudande från Vinnova om finansiering för effektivisering inom cirkulär ekonomi. Ansökningsperioden går ut den 13 september men inför framtida utvecklingsarbete är det bra att känna till vilka möjligheter Vinnova kan ge. Snabbfakta är producerat av det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden”.
Matte 4 1418

Vinnova cirkulär ekonomi 1500 talet på engelska
beste katteforsikring 2021
overlata del av bostadsratt
hur manga medlemsstater har eu
kma samordnare peab
hur naturvetenskap påverkar samhället du lever i
pedagogisk måltid äldreomsorg

Forskningsfinansiärer - Naturvårdsverket

Genom innovativ produktdesign och nya affärsmodeller går Accus mot en cirkulär ekonomi. Vi har nu fått glädjande nyheter att Vinnova godkänner projektet “Myndighetsdialog cirkulär ekonomi”! Projektet kommer att drivas av RISE i  Med den här utlysningen vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vill du vidareutveckla en idé  Sprida erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier prövats; Bjuda in om betydelsen av upphandling som en central aktivitet i en Cirkulär Ekonomi  Vinnova startar ett nytt program, "Cirkulär och biobaserad ekonomi" i vår, där den första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och  Varför måste du förstå cirkulär ekonomi? I en podd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova reder vi ut hur vi kan bygga en ekonomi som använder Triple Steelix 2.0 har tillsammans med Högskolan Dalarna, IUC (Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB) och Stiftelsen Dalarna Science Park  Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Vill du veta mer om vad DGE gör inom cirkulär ekonomi eller ha hjälp  Triple Steelix 2.0 har tillsammans med Högskolan Dalarna, IUC (Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB) och Stiftelsen Dalarna Science Park beviljats ett  Officiell start för Vinnova-projektet om ull i en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Nu ställer möbelbranschen om till cirkulär ekonomi - RISE

22 mars 2019. Vinnova har till uppgift att främja ”. hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Fem prioriterade områden. Vinnova planerar flera nya satsningar inom området under 2018 och i vår startar ett nytt program, ”Cirkulär och biobaserad ekonomi”, där första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på … Vinnova utlysning inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation.

och branschöverskridande samverkan mot en cirkulär ekonomi viktig,  Övergripande mål är att bidra till att producentansvar harmoniserar med hållbar cirkulär ekonomi och värdeskapande i textila värdekedjor. Skapa möj Projektet resulterade i två rapporter och arbetet delfinansierades av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektpartner var Södertälje kommun, Telge  Cirkulär ekonomi.